Thumb 7bccd9c30481e25733fccc9c3b8ae78be2d031e5
768d0399cce296ca00285a2b25bf755d37a3b297

John Stehouwer

Ik collecteer omdat:

Jullie zulk goed werk leveren, en ik weet dat jullie het zwaar hebben. Daarom is dit voor mij een kleine moeite om te helpen.

1

donatie

€ 15

ingezameld