Thumb 6cc39d504289c6c410c103de5ef710358f9fe7ec
Qr
768d0399cce296ca00285a2b25bf755d37a3b297

Marije Arents-Boezelman

Ik collecteer omdat:

Ik graag wil dat kinderen met een handicap de kans hebben om bij de manege in 't BioBos te kunnen paardrijden, zodat ze hun handicap even kunnen vergeten en ze heerlijk kunnen genieten van het contact met een paard.

Helaas is de manege getroffen door droes. Een besmettelijke ziekte voor paarden. De zieke paarden zijn apart gezet en om de overige paarden niet te zwaar te belasten zijn ze tot half augustus gesloten. Gelukkig hebben ze hulp aangeboden gekregen van een aantal maneges in de regio waardoor hun ruiters nog wel kunnen blijven rijden.
Toch is dit voor hen een flinke financiële strop. Naast de gemiste inkomsten hebben ze extra uitgaven aan dierenartsen en vergoeding van de lessen bij de andere maneges.

Draag je ze een warm hart toe en wil je ze helpen? Je kunt hier heel gemakkelijk een donatie doen. Dank je wel voor je hulp!

7

donaties

€ 34

ingezameld