Thumb 869bc4fda4ff973d61b4b4f51b18ee5b40696890
Qr
768d0399cce296ca00285a2b25bf755d37a3b297

NCPG (Manege in 't BioBos)

Ik collecteer omdat:

paardrijden heel belangrijk is voor de ontwikkeling van gehandicapte kinderen. Het kan bijdragen aan het verhogen van de eigenwaarde. Fysieke verbetering van o.a. balans opleveren, ontspanning van de spieren (bij spasme) of juist verbeteren van de spierspanning. En stimuleren om meer te bewegen.

Op onze manege krijgen wekelijk 150 ruiters, allen kinderen en jongvolwassenen met een beperking, paardrijles, zowel op therapeutische als op recreatieve basis. De paardrijlessen worden verzorgd door gediplomeerde instructeurs met actieve ondersteuning van ongeveer 60 vrijwilligers. Om het voor onze ruiters betaalbaar te houden zijn we afhankelijk van giften en donaties.

Draag je ons een warm hart toe en wil je ons helpen? Je kunt hier heel gemakkelijk een donatie doen. Dank je wel voor je hulp!

15

donaties

€ 245

ingezameld